چرا ایام فاطمیه 2 هفته است ؟

سلام اولین مطلب این وبلاگ رو به این موضوع( مظلومیت اهل بیت ) اختصاص دادیم .
برای همین این مطلب رو از وبلاگ خادم الرضا ( ع) انتخاب کردم !